Stipendier

Fritidsledarstipendium

Vallentuna Lions Fritidsledarstipendium, första gången utdelat 1981, skall kunna ges till ”person, som uträttar oegennyttigt och värdefullt arbete som fritidsledare inom idrottsförening eller annan idéell förening i Vallentuna kommun”. Vallentunabor får årligen tillfälle att föreslå kandidater till detta stipendium. Stipendiet uppgår för närvarande till 10 000 kronor och utdelas regelmässigt årligen, i samband med kommunens firande av Luciahögtiden i december. Fritidsledarstipendium har delats ut till följande:

Kulturstipendium

Vallentuna Lions Kulturstipendium, första gången utdelat 1975, skall kunna ges till ”den person eller förening i Vallentuna kommun, som uträttar eller uträttat värdefullt kulturellt eller konstnärligt arbete inom kommunen”. Vallentunabor får årligen tillfälle att föreslå kandidater till detta stipendium. Stipendiet uppgår för närvarande till 10 000 kronor och utdelas regelmässigt årligen, i samband med kommunens firande av Luciahögtiden i december. Kulturstipendium har delats ut till följande:

Musikstipendium

Vallentuna Lions Musikstipendium, första gången utdelat 1989, skall kunna ges till ”i Vallentuna kommun bofast musikstuderande, som visat särskild håg och fallenhet för någon form av instrumentalmusik eller för sång”, nämligen ”för ändamål, som kan antas bidraga till hans/hennes/deras förkovran som musiker/sångare”. Vallentunabor får årligen tillfälle att föreslå kandidater till detta stipendium. Stipendiet uppgår för närvarande till 10 000 kronor och utdelas regelmässigt årligen, i samband med kommunens firande av Luciahögtiden i december. Musikstipendium har delats ut till följande: