Melvin Jones Fellowship

Lions Clubs International Foundation

Under verksamhetsåret 1967 / 68 beslutade styrelsen för Lions Clubs International att bilda ett gemensamt organ inom vår rörelse, LCIF, Lions Clubs International Foundation.

Medlemskapet är den högsta hedersbetygelse som kan delas ut till en Lion och representerar en humanitär kvalité, generositet, medkänsla och engagemang för mindre bemedlade och människor i nöd.

Klubben donerar 1.000 US $ till Lions Clubs Internationella Stiftelse. LCIF som stiftelsen förkortas med, kan därigenom stödja och på längre sikt säkerställa större projekt som lokala Lions klubbar vill men inte förmår genomföra.

Följande medlemmar i Lions Club Vallentuna har tilldelats denna hedersbetygelse:

2015Arnold Wester
2014Birgitta Tallryd
2013Lennart Wahlberg
2011Liselotte Lindbergh
2010Stig Einerth
2009Bo Devell
2008Gunnar Abrahamsson
2007Rolf Wiberg
2006Bertil Eriksson
2005Anders Rönnholm
2005Monika Antonsson
2004Thomas Järlinge
2002Lars Antonsson
2001Åke Jansson
2001Björn Ek
2000Rolf Pousard
1999Ragnar Dahl
1998Lars Andersson
1997Bengt Hultblad
1996Per Elerud
1995Sven Perslid
1994Thorleif Ranum
1993Hans Johansson
1992Gunnar Söderqvist
1992Charles Hultman
1991Sture Sivertsson
1991Eric Oddbjörn
1990Enar Lundström
1990Erland Björkquist
1989Astor Olsson
1989Ingemar Almlöf
1988Jan Birgersson
1988Bengt-Olof Andersson
Rulla till toppen