Melvin Jones Fellowship

Lions Clubs International Foundation

Under verksamhetsåret 1967 / 68 beslutade styrelsen för Lions Clubs International att bilda ett gemensamt organ inom vår rörelse, LCIF, Lions Clubs International Foundation.

Medlemskapet är den högsta hedersbetygelse som kan delas ut till en Lion och representerar en humanitär kvalité, generositet, medkänsla och engagemang för mindre bemedlade och människor i nöd.

Klubben donerar 1.000 US $ till Lions Clubs Internationella Stiftelse. LCIF som stiftelsen förkortas med, kan därigenom stödja och på längre sikt säkerställa större projekt som lokala Lions klubbar vill men inte förmår genomföra.

Följande medlemmar i Lions Club Vallentuna har tilldelats denna hedersbetygelse:


Arnold Wester

2014

Birgitta Tallryd

2013

Lennart Wahlberg

2011

Liselotte Lindbergh

2010

Stig Einerth

2009

Bo Devell

2008

Gunnar Abrahamsson

2007

Rolf Wiberg

2006

Bertil Eriksson

2005

Anders Rönnholm

2005

Monika Antonsson

2004

Thomas Järlinge

2002

Lars Antonsson

2001

Åke Jansson

2001

Björn Ek

2000

Rolf Pousard

1999

Ragnar Dahl

1998

Lars Andersson

1997

Bengt Hultblad

1996

Per Elerud

1995

Sven Perslid

1994

Thorleif Ranum

1993

Hans Johansson

1992

Gunnar Söderqvist

1992

Charles Hultman

1991

Sture Sivertsson

1991

Eric Oddbjörn

1990

Enar Lundström

1990

Erland Björkquist

1989

Astor Olsson

1989

Ingemar Almlöf

1988

Jan Birgersson

1988

Bengt-Olof Andersson