Melvin Jones Fellowship

Lions Clubs International Foundation

Under verksamhetsåret 1967 / 68 beslutade styrelsen för Lions Clubs International att bilda ett gemensamt organ inom vår rörelse, LCIF, Lions Clubs International Foundation.

Medlemskapet är den högsta hedersbetygelse som kan delas ut till en Lion och representerar en humanitär kvalité, generositet, medkänsla och engagemang för mindre bemedlade och människor i nöd.

Klubben donerar 1.000 US $ till Lions Clubs Internationella Stiftelse. LCIF som stiftelsen förkortas med, kan därigenom stödja och på längre sikt säkerställa större projekt som lokala Lions klubbar vill men inte förmår genomföra.

Följande medlemmar i Lions Club Vallentuna har tilldelats denna hedersbetygelse:


Arnold Wester