Syfte och Etik

Lions uppgift

Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan. Lions finns i 194 geografiska områden och har 15 000 medlemmar i Sverige, organiserade i 550 klubbar.

Det finns inga gränser för Lions. Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Några exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.

En styrka hos Lions är att lionsmedlemmarnas förankring i lokalsamhället gör att man kan sträcka ut en hand till människor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionsmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionsklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar. Lionsmedlemmar i Sverige samlar in 30 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN:s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och FRII, frivilligorganisationernas insamlingsråd och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har postgiro 90 19 48 – 0.

Syfte

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
 • Att befrämja god samhällsanda
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
 • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
 • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
 • Försök alltid att göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
 • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig
 • Gör vänskap till ett mål, inte ett medel
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd
 • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
 • Bygg upp i stället för att riva ner
Rulla till toppen