Arnold Wester föräras Melvin Jones Fellowship!

Lion Arnold Wester fick på verksamhetsårets avslutande klubbmöte och Lions Night lördagen 30 maj  ta emot Melvin Jones Fellowship efter hela 49 år i Lions tjänst.