Styrelse och Kommittéer

Lions Club Vallentuna styrelse 2017-2018


Thomas Järlinge

President

Lennart Wahlberg

Vice President

Christian Flodin

Sekreterare

Bengt Hultblad

Kassaförvaltare

Björn Ek

Medlemskommittén

Birgitta Tallryd

Bidragskommittén

Lions Club Vallentuna kommittéer & uppdrag 2017-2018

Medlemskommittén

Björn Ek

Ordförande

Internrevisor

Krister Skeppler

Bidragsutredningar

Birgitta Tallryd

Stipendiearbete

Birgitta Tallryd

Marknadsbord

Christian Flodin

Flyg & Motordagen

Thomas Järlinge

Ordförande

Konstutställning

Enar Lundström

Sammankallande